Checklist van: Opname – Partner Met wie Waarover Wanneer / frequentie Resultaat
Door ouders Ouders onderling Onderlinge rolverdeling, en plannen van Samen tijd Regelmatig Gelijkwaardige taakverdeling, beter elkaar kunnen steunen.

Opname – Partner
Een opname dag is vaak een hectische dag, zowel voor het kind als voor jullie als ouders, en voor de andere gezinsleden.
Maak daarom indien mogelijk, afspraken hoe je als partners de taken onderling wil verdelen.
Regeren is vooruitzien, je zal niet alles kunnen overzien, wat je wel kunt doen is samen de grote lijnen qua taakverdeling afspreken.
Uit de praktijk blijkt vaak dat ouders in de overleving modus gaan, om zo goed mogelijk te zorgen voor hun kind(eren) en pas na verloop van tijd te ontdekken hoe ze zichzelf en elkaar ‘vergeten’ zijn.

Door samen te bespreken wat er voor jullie gevoel nodig is, weet je ook waar je partner ‘zit’ en wat er moet gebeuren.
Echt tijd voor elkaar maken is lastig, maar, zoals vermeld, absoluut noodzakelijk voor jullie als partners. Jullie delen dezelfde zorgen, en willen elkaar niet extra lastig vallen door de dagen heen, het gevolg is echter wel dat jullie beide het gevoel kunnen hebben alleen te zijn.

Advies: Plan het liefst een vast dagdeel in de week, op de langere termijn werpt dit zeker zijn vruchten af.
Het opnemen van vaste ‘samen tijd’ in jullie rooster, maakt dat jullie beiden weten dat het moment van ‘samen delen’ eraan komt. Dit weten geeft de nodige rust, terwijl je je hoofd kan hebben bij wat er nu speelt.
Met het netwerkplan en het inzetten van de casemanager krijgen jullie overzicht wanneer je deze tijd hebt.

Kies vooral een plek (of wandel waar) welke voor jullie beiden fijn en inspirerend is. Intensieve tijden van zorg en stress vragen om andere oplossingen en ontspanning!

Wat bespreek je in jullie ‘Samen tijd’?

  • Weet dat een vader en moeder beide andere kwaliteiten hebben in de zorg en opvoeding, en beide zijn belangrijk voor jullie kind.
  • Stel vooral open vragen: hoe is het voor jou geweest deze week?
  • Is er iets waar je behoefte aan had?
  • Wat vond je het moeilijkst, wat ging er goed?

Rolverdeling
Check regelmatig of jullie beide het gevoel hebben dat jullie rolverdeling gelijkwaardig is.
Ziet jullie kind jullie beide evenredig?
Zijn jullie het eens over wat jullie kind nodig heeft?
Zorgen en bewaken jullie samen dat jullie kind zich geborgen voelt bij jullie allebei, in deze onzekere tijd ?
Je kunt elkaars verdriet of zorgen niet wegnemen, en iedereen verwerkt op zijn eigen manier wat er speelt. Je kunt elkaar wel steunen door begrip, warmte en liefde te geven en elkaars ruimte te respecteren.

Je kan als partners in een andere fase van rouwverwerking zijn.
Rouw heeft vele gezichten. Het omgaan met het verlies van de gezondheid van je kind en het vorm geven aan de gevolgen ervan voor jullie en je gezin.
Het kan voor partners verwarrend zijn als je beiden in een andere fase zit, je begrijpt elkaar minder goed.
Voor meer informatie, google dan de 5 fases van Rouwverwerking.

Bij ‘Verpleging’ gaan we dieper in op hoe je als partners er voor jezelf en elkaar kan zijn.