Checklist van: Opname – Onderneming of werknemer Met wie Waarover Wanneer / frequentie Resultaat
Door ouder Binnen eigen onderneming Ziekte kind en mogelijk consequenties korte termijn. Eenmalig. Continuïteit van je eigen bedrijf.
Werkgever Ziekte kind en mogelijk consequenties korte termijn. Eenmalig. Weten wat er speelt, eventuele waarneming voor de korte termijn regelen.

Onderneming/werkgever
Je bent niet alleen ouder, partner of familielid. Je hebt wellicht ook zakelijke verplichtingen.
Je hebt een eigen bedrijf, je bent werknemer of er is een uitkerende instantie waar jullie inkomen van binnen komt, om van te leven.

Wat geeft je door?
Zorg dat binnen binnen je eigen bedrijf, of bij je werkgever bekend is wat er aan de hand is met je kind;
Maak waar nodig afspraken voor de korte termijn, in verband met de opname, met je opdrachtgevers of werkgever;
Meer structurele afspraken komen pas aan de orde als je meer weet over aard en duur van de opname en wat dit voor betekent, voor jouw aanwezigheid en inzetbaarheid op je werk. We hebben ons daarom beperkt tot de een aantal essentiële zaken.

In het hoofdstuk “Verpleging” gaan we dieper op de materie in, daar komen financiële tips en regelingen aan de orde.