Checklist Verpleging  – Artsen en verpleegkundigen

Omgaan met Kinderartsen en Verpleegkundigen

Het is belangrijk om te weten dat jullie er als ouder niet alleen voor staan. Jullie kind krijgt zorg van verschillende artsen en verpleegkundigen. Ze werken samen met jullie  om ervoor te zorgen dat jullie kind de juiste behandeling krijgt. Daarnaast helpen ze jullie en jullie kind. Ze bespreken bijvoorbeeld wat het doel van de behandeling is en welke onderzoeken gedaan moeten worden. Verder maken ze met jullie en jullie kind een behandelplan.

Al deze mensen werken als team met elkaar samen. Zo kunnen zij jullie kind de zorg geven die het nodig heeft. Bij de zorg voor jullie kind is er altijd één persoon bij wie u als eerste terecht kunt als jullie vragen of problemen hebben.

Er komt veel op jullie af, het is daarom zaak dat je overzicht behoudt. Hieronder staat een aantal aanbevelingen en tips, hoe dat te doen.

Advies bij elk belangrijk gesprek
Neem iemand mee die er wat neutraler in staat, en neem het gesprek op, zodat je het kan terugluisteren.
Ouders onthouden in de hoeveelheid van wat op hen afkomt, minder dan 10% van belangrijke gesprekken.
Laat de kinderarts wel weten dat je het gesprek opneemt.

Kinderartsen
Ouders die te horen hebben gekregen dat er iets ernstigs met hun kind aan de hand is hebben vooral vanaf dat moment hun hoofd en aandacht bij hun kind. Als ouder zie je elk detail, je kent je kind door en door. Je kent zijn of haar gedrag, de kleur van de huid etc, en je ziet de veranderingen, elke!

Een kinderarts is gespecialiseerd in het beter maken van het zieke (of beschadigde) ‘gedeelte’ van je kind, en weet daar alles over – en hoe dat met welke behandeling te bereiken dat het weer gezonder wordt. Helemaal als je kind kan aangeven hoe het zich voelt, of waar het pijn heeft, hebben jullie zicht op ‘het hele kind’, samen.

‘Als de dokter het zegt, dan is het zo’
Iedereen kent de uitdrukking: ‘Als de dokter het zegt, dan is het zo’. We willen hier een nieuwe versie van geven.
Als je als ouder ziet en merkt dat de kinderarts besluiten neemt, waarbij ook jouw/jullie input is meegenomen, dan is je het beste van alle werelden samen gekomen, en hebben jullie alles gegeven wat jullie in je hadden, om te zorgen dat je kind de beste behandeling en maatwerk zorg krijgt, die het nodig heeft.
Je helpt niemand, en vooral je kind niet, als je je door onzekerheid laat leiden. Als je niet deelt met de behandelend arts hoe jij iets ziet of ervaart bij of van je kind mist hij informatie. Geen enkele ouder waarvan hun kind (plotseling) in het ziekenhuis ligt, weet precies wat er gaat gebeuren, of heeft kennis van de medische binnenkant van hun kind. (artsen met een ziek kind daargelaten) En dat hoeft ook niet.

Hetzelfde geldt voor de kinderarts, elk kind is anders, ook al lijkt misschien de aanleiding hetzelfde, ook voor hem of haar is het krijgen van de juiste informatie belangrijk, om juist te kunnen behandelen.
Vindt je het toch te lastig? Deel dan je gedachten met je partner of sparringpartner (beschreven we in het hoofdstuk JIJ) en schrijf deze op.

We noemden het al eerder, neem iemand mee die je ondersteunt bij dit soort gesprekken.
Het tijdschrift Lotje en Co, is een online tijdschrift voor ouders van een zorg intensief kind en bracht dit artikel uit.Een kinderarts die zelf te maken kreeg met een ernstig ziek kind. Je ziet, hij schrijft over hoe zijn belevingswereld is veranderd als kinderarts daarna.

De Kinderverpleegkundige
Een kinderverpleegkundige is een speciaal opgeleide en getrainde verpleegkundige. Het verzorgen en verplegen van zieke kinderen vergt goede kennis van de geestelijke en lichamelijke bijzonderheden van de verschillende leeftijden van kinderen. Ze zijn immers geen kleine volwassenen zoals dit wel lang werd aangenomen.

Te vroeg geboren baby’s hebben bijvoorbeeld weer andere problemen dan een vierjarige kleuter met diabetes. Een 14-jarige tiener met anorexia heeft een andere benadering nodig dan een 8-jarige na een blindedarm operatie. Behalve speciale kennis moet een kinder-verpleegkundige ook een goed inlevingsvermogen hebben en behalve het kind ook zijn ouders tijdens de opname goed kunnen begeleiden en laten participeren.

Wat doet een kinderverpleegkundige?
Voorbeeld: Als je de medicatie, welke je kind nodig heeft, thuis bent vergeten, overleg je met de verpleegkundige die voor je kind zorgt. Hij / zij zal de kinderarts vragen om de medicatie opnieuw voor te schrijven.

Verder is een kinderverpleegkundige verantwoordelijk voor:

  • Verzorgen en verplegen van kinderen bij hun algemene/speciale zorgbehoeften
  • Begeleiden van het kind en zijn/haar ouders tijdens de gehele opname
  • Voorlichting geven over en, als dat nodig is, begeleiding bij onderzoeken, behandelingen en operaties
  • Overleg/coördinatie van ondersteunende afdelingen (fysio, diëtiste, schoolbegeleidingsdienst etc.)
  • Overleg met kinderartsen en specialisten (chirurg, KNO-arts, neuroloog, uroloog etc.)
  • VIB (video-interactie-begeleiding) door speciaal hiervoor opgeleide kinderverpleegkundigen
  • Zo nodig ondersteuning van ouders bij opvoedings-, hechtings- en eetproblemen van hun kind
  • Voorlichting geven en ondersteuning van moeders bij het geven van borstvoeding
  • Overleg met pedagogisch medewerkers over pedagogische begeleiding van het kind.