Checklist van: Verpleging Toekomst Met wie Waarover Wanneer / frequentie Resultaat
Ouders Ouders onderling, Voorbereiding thuiskomst en impact ervan Eenmalig Strategie is duidelijk, ruimte voor verwerking
Andere gezinsleden Wat ze kunnen verwachten Eenmalig Duidelijkheid
Omgeving Verhelderen komende periode Eenmalig Duidelijkheid
Onderneming of werkgever Wat ze kunnen verwachten Eenmalig Duidelijkheid
Case manager Voortzetting extra handen Eenmalig Continuïteit

Thuiskomen
Samen weer thuiskomen, iedereen ziet en zag daar zo naar uit!
Jullie hebben allemaal op je eigen manier deze periode van onrust en onzekerheid beleefd.

Ontslag uit het ziekenhuis, maar…. een gewaarschuwd mens telt voor 2!
Omdat de reden van voor iedereen anders is, zo is ook de impact hiervan en de tijd die het duurt om te herstellen verschillend.
Ieder lid van het gezin heeft het nodig om bij te komen. Te verwerken wat er is gebeurd, elkaar als partners weer terug te vinden en een gezin te worden. Veel ouders die jullie voorgingen, hebben dit als (heel) moeilijk ervaren, we hebben het al eerder genoemd: ‘Het gat in de weg’.

Hier volgt een opsomming van verschijnselen die we voortdurend hebben zien en horen terugkomen.

 • Als je een tijd lang als ouder gezorgd hebt voor je zieke kind, en daarnaast veel in het ziekenhuis bent ‘geleefd’/geweest, is de kans dat je ‘gehospitaliseerd’ bent, groot;
 • Je hebt ‘tunnelvisie’ ontwikkeld. Dat klinkt heel eng, wat we er mee bedoelen is: het is een gevolg van wat je hebt beleefd, je kan dat dan ook niet voorkomen. Het is een aanpassen van jou geweest aan de situatie, die er nou eenmaal was. Je kind was voor langere tijd opgenomen in het ziekenhuis;
 • Je eigen verwerking begint, waar blijft je blij?;
 • Hoe je er uitziet, en hoe je je voelt verschilt;
 • Je voelt je, ondanks alle inspanningen, toch verwijderd van je partner;
 • Het duurt een tijd voor je kind om ook weer in balans te komen;
 • Je omgeving die je niet (meer) snapt;
 • Je wordt eigenlijk meteen weer op je werk verwacht, Life Goes on;
 • Zo gauw je kind is ontslagen is uit het ziekenhuis, valt ook de hulp of Maatschappelijk werk weg, wat zaken voor je kind of je gezin kon regelen;
 • Ouders noemden dat ze na thuiskomst met hun kind, ineens nog vaak vragen bleken te hebben die ze nu niet meer even konden stellen;
 • Het zelf oppakken van alle draden is een stuk lastiger;
 • De nieuwe vorm in alles hervinden is best een klus;
 • Ouders neigen te lang door te modderen, en vragen te laat om hulp;
 • Het op gang komen van hulpmiddelen/aanvraag van PGB/vinden van juist personeel kan nog aan de orde zijn.

We adviseren:

 • De tijd die het in beslag nam dat je kind is opgenomen geweest, geef jezelf en elkaar ook die tijd om als gezin weer in balans te komen.
 • Pak stapje voor stapje de draad weer op,
 • Laat je netwerk je nog een tijdje ondersteunen;
 • Plan wat extra leuke uitjes als gezin en als partners samen;
 • Blijf de 3 meest belangrijkste dingen per dag doen;
 • En houd de slowing down tips uit het vorige hoofdstuk nog wat langer in ere.
 • Je zal hierdoor jezelf en je gezin een groot plezier doen.

Voel je je al eerder wederom senang, en loopt je gezin weer op rolletjes, des te beter!