Checklist Intensive Care – Partner

Partner
Als je kind op de IC ligt, leer je als partners elkaar dieper kennen. Voor beide is dit een heel heftige ervaring je kind zo te zien.
Je bent extra op jezelf en elkaar teruggeworpen, en je maakt je beiden sterk om er voor je kind te zijn.

Uit de praktijk blijkt vaak dat ouders in de overleving modus gaan, om zo goed mogelijk te zorgen voor hun kind(eren) en pas na verloop van tijd te ontdekken hoe ze zichzelf en elkaar ‘vergeten’ zijn.
Echt tijd voor elkaar maken is lastig, maar absoluut noodzakelijk voor jullie als partners. Jullie delen dezelfde zorgen, en willen elkaar vast niet extra lastig vallen door de dagen heen, het gevolg is wel dat jullie beide het gevoel kunnen hebben alleen te zijn.

Het opnemen van vaste ‘samen tijd’ in jullie rooster, maakt dat je jullie beiden weten dat het moment van delen eraan komt, en dat geeft de nodige rust. Plan het liefst een vast dagdeel in de week, op de langere termijn werpt dit zeker zijn vruchten af.

Kies vooral een plek die voor jullie beide fijn en inspirerend is. Intensieve tijden van zorg en stress vragen om andere oplossingen en ontspanning!

Wat bespreek je in in jullie ‘Samen tijd’?

  • Door samen te bespreken wat er voor jullie gevoel nodig is, weet je ook waar je partner ‘zit’.
  • Weet dat een vader en moeder beide andere kwaliteiten hebben in de zorg en begeleiding, en beide zijn belangrijk voor jullie kind.
  • Stel regelmatig vooral open vragen: hoe is het voor jou geweest deze week? Is er iets waar je behoefte aan had?
  • Wat vond je het moeilijkst, wat ging er goed?
  • Check regelmatig of jullie beide het gevoel hebben dat jullie rolverdeling gelijkwaardig is.
  • Zijn jullie het eens over wat jullie kind nodig heeft?
  • Zorgen jullie en bewaken jullie samen dat jullie kind in deze onzekere tijd zich geborgen voelt bij jullie allebei?
  • Welk bevriende stel, of stellen vinden jullie steun bij, en vraag je om langs te komen, ook als het slecht gaat?
  • Je kunt elkaars verdriet of zorgen niet wegnemen, en iedereen rouwt op zijn eigen manier, maar je kunt wel elkaar steunen door begrip, warmte en liefde te geven en elkaars ruimte te respecteren.
  • Maak dus tijd voor elkaar en bespreek met elkaar regelmatig, wat je bezig, houdt. Hierdoor zal de kans op het stuklopen van jullie relatie, ten gevolge van de stress en zorg voor jullie kind, aanmerkelijk afnemen. Ter illustratie ongeveer 80% van de relaties van ouders van een zorg intensief kind, strandt op termijn. Jullie behoren wat dat betreft gewoon tot een risicogroep, pas extra goed op elkaar.

Een kind wat op de IC ligt, in slaap wordt gehouden, aan allerlei machines die lichaamsfuncties overnemen, misschien gewond is en letsel heeft, of ernstig ziek is. Het doet veel met je, met jou als ouder en als partner.

Rouw vindt zeker plaats. Om het verlies van de gezondheid van je kind en de gevolgen, de onzekerheid en gevolgen ervan voor jullie en je gezin.

Het kan voor partners verwarrend zijn als je beide in een andere fase zit, je begrijpt elkaar minder goed. Als je weet dat er fases zijn kan je het beter plaatsen.

Welke fases zijn er dan?

Vijf verschillende fases van rouw

1. Ontkenning: “Dit gebeurt niet bij mij.”
Ontkenning is een bewuste of onbewuste weigering om de realiteit onder ogen te zien. Het is een natuurlijke vorm van zelfbescherming. Het helpt om zelf te bepalen in welk tempo het verdriet wordt toegelaten. We laten niet meer binnen dan we aankunnen. Sommige mensen blijven echter opgesloten in deze fase.

2. Woede: “Waarom overkomt dit mij?”
Als de waarheid tot iemand is doorgedrongen ontstaat er vaak boosheid. In deze periode is de rouwende meestal moeilijk te benaderen. Onder de woede ligt de pijn.

3. Marchanderen/Onderhandelen: ”Ik beloof een betere persoon te worden als…”
In deze fase probeert men te onderhandelen. Men belooft het één te doen als er iets anders tegenover staat. Men denkt bijvoorbeeld “Als ik vanaf nu heel aardig ben voor iedereen, dan kan ik vast mijn kinderen nog wel zien opgroeien”. Veelal is de hoop (op herstel) een grote drijfveer.

4. Verdriet en depressie: ”Ik geef het op.”
Wanneer men de realiteit begint te accepteren komen gevoelens van verdriet, spijt, angst en onzekerheid naar boven. Vaak dienen ook verliezen uit het verleden zich weer aan. De rouwende is bijna niet meer te bereiken. Men kan behoefte hebben aan het steeds weer uiten van het verdriet. Op de bodem van het verdriet ligt vaak woede. Onderdrukte woede is vaak de oorzaak van een depressie.

5. Aanvaarding: “Ik ga verder met mijn leven.”
Als iemand voldoende tijd en vaak ook enige hulp heeft gehad om door de genoemde fasen te gaan begint men de realiteit te accepteren. Er komt berusting en men kan onthechten, loslaten. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten. Het is het verlies een plaats geven in het leven en verder gaan.

“Woede is een soort boodschapper die ons verklaart dat we niet klaar zijn voor de verwonding. Als we verwondingen oplopen en er niets aan doen, groeit onze woede.” (Elisabeth Kübler-Ross)

Meer informatie kan je vinden op:

De vijf fasen van rouw

Tool voor beter communiceren

Communiceren met je partner vanuit je behoefte, is een belangrijke tool, om miscommunicatie te voorkomen en elkaar beter te kunnen steunen in deze periode.
Kort samengevat zijn er de drie processen binnen geweldloze communicatie.

Wat heb jij nodig?
Zelf-empathie betekent empathisch naar jezelf luisteren, ofwel zelf oordelen, zelfkritiek en andere gedachten omzetten naar achterliggende gevoelens en behoeftes.

Wat heeft je partner nodig?

Empathisch luisteren is proberen gevoelens en behoeftes te horen in wat de ander zegt (ook als dit oordelen kritiek analyses of interpretaties zijn) en deze eventueel te reflecteren, zonder vertellen wat jij in die situatie zou doen (“sympathie”), en zonder jezelf te verliezen door dezelfde emoties als de ander te gaan voelen (“jezelf verliezen”).

Vertellen wat je nodig hebt
Empathisch uitdrukken betekent vertellen wat iets met jou doet of wat jij het liefst zou willen door gevoelens en behoeftes te uiten, zonder dat je de ander verantwoordelijk maakt voor jouw eigen behoeftes (geen “moeten”).

Wil je er meer over weten? klik dan op deze link Geweldloze communicatie