Herkenning en erkenning

Het leven van jullie als ouders en verzorgers waarvan hun kind langdurig is opgenomen in een ziekenhuis, of waarvan een kind is komen te overlijden, schudt op haar grondvesten. Niets lijkt meer hetzelfde, en vaak zie je dan ook dat jullie vastlopen in gevoelens van onmacht en verdriet.

Ons programma Ohanahome Care biedt herkenning en erkenning voor jullie problemen. Dit programma levert een totaal pakket van zowel praktische - als emotionele handvatten omtrent de geheel nieuwe situatie.  Doel is ervoor te zorgen dat je hele gezin tot rust komt, en om je door deze moeilijke periode heen te helpen. Je zal weer ouders voor je zorg-intensieve kind kunnen zijn of in het ergste geval toekomen aan het verwerken van je overleden kind.

Tekst volgt