Ohanahome donatieprogramma

Dit programma bedoeld om ook minder financieel daadkrachtige ouders in staat te stellen, gebruik te van onze Ohanahome Care Planner.

Uw donaties zullen daarom door ons aangewend worden, om het abonnementstarief voor financieel minder daadkrachtigen, te verlagen.

Tevens willen we deze gelden gebruiken om onze website door te ontwikkelen.

Ons streven is, om bij voldoende gelden uiteindelijk onze content gratis ter beschikking te stellen.

 

Totaal: € -

 

Of doneer een bedrag naar eigen keuze:

Doneer € -

Help ouders ons te vinden; deel onze pagina