De mensen van Ohana

Je neemt wat Groningse (Annelies) en Rotterdamse (Ben) roots, mixt dat met hun inspirerende omgeving en je hebt een bijzonder koppel wat complementair aan elkaar is.

Ze zijn niet bang om dingen te benoemen en hanteren een open agenda. Maatschappelijke carrières en persoonlijke ervaringen hebben hun beide levens gevormd. Ze hebben voldoende bagage om mensen te helpen, die verloren dreigen te raken, een burn out hebben dan wel hier tegenaan zitten.

En dat doen ze dan ook, het is hun passie.

Over Annelies

Annelies werkt sinds 2010 als life coach in haar eigen praktijk, welke zij in eigen woning te Groningen voerde. Annelies is haar praktijk begonnen, na het overlijden van haar meervoudig gehandicapte oudste zoon, die zij acht jaar intensief verzorgd heeft. Haar doelgroep is met name ouders of verzorgers van chronisch – of terminaal zieke kinderen.

Zij ziet dat ze baat hadden bij haar counselling.  Annelies kan putten uit haar eigen rijke ervaring als moeder van een zorg-intensief  kind. Zij heeft een HBO coaching en training opleiding gedaan en diverse aanvullende opleidingen gevolgd.

Over Ben

Ben is voorheen werkzaam geweest is diverse staf en management functies, bij bedrijven in de publieke en private sector. Hij was werkzaam in een technocratisch, administratieve omgeving waar veel van zijn abstracte analyse capaciteiten gevraagd werd.

Zijn HBO opleiding tot medisch analist en later gevolgde trainingen en cursussen, hebben hem van de nodige bagage voorzien. In diverse rollen, heeft hij in toenemende mate collega’s begeleid, gecoacht en geholpen hun weg te vinden binnen de organisaties waar ze werkzaam waren.

Momenteel is hij werkzaam bij Ohana, te Losser.


Achtergronden Ohana Care Planner.

Helaas is aan den lijve ondervonden tegen wat voor problemen je aanloopt als je kind langdurig opgenomen is (geweest) in een ziekenhuis ver van huis. 

In het zorgaanbod in Nederland is namelijk weinig tot niets geregeld voor de ouders van zorg-intensieve kinderen die in het ziekenhuis liggen, of die na (langdurige) ziekenhuisopname weer thuis zijn gekomen of elders aan het revalideren zijn.

 Wij bieden online ondersteuning aan ouders, die (plotseling)geconfronteerd worden met een (langdurige) ziekenhuisopname van hun kind en een mogelijke thuissituatie met intensieve zorg. Dit al dan niet gecombineerd met opname in een revalidatiecentrum.”

Deze Planner is tot stand gekomen in samenwerking met ervaringsdeskundigen en met professionals van de dienst Maatschappelijk Werk van het UMCG te Groningen, die deze ouders zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Zo worden juist die vragen gesteld en beantwoord die voor de ouders echt belangrijk zijn in de problematiek van het hier en nu.

We leveren een totaalpakket van zowel praktische als emotionele handvatten voor de geheel nieuwe situatie. Onze online vraagbaak is 24/7 te raadplegen, ook vanaf de smartphone of tablet aan het ziekenhuisbed.

Deze tool is gebaseerd op een uniek, laagdrempelig en behapbaar zorgconcept voor deze overprikkelde ouders.

Hiermee willen wij zoveel mogelijk voorzien in de leemte die ervaringsdeskundigen en professionals hebben geconstateerd, door schaalbare, hands-on online dienstverlening te bieden aan ouders en gezinnen, die vaak van blinde paniek langs onmacht naar murw bewegen.

Wat bevat de  Ohana Care Planner

Bij de ontwikkeling en realisatie van de Ohana Care Planner, zijn we uitgegaan van de negen belangrijkste pijlers in de situatie van de ouders en hun zorg-intensieve kind:

  1. Jij.
  2. Je kind.
  3. Je relatie – partner.
  4. Je omgeving, gezinsleden, familie, vrienden.
  5. Je werk, of onderneming.
  6. Omgaan met artsen, verpleegkundigen, aanleren van medische termen en handelingen.
  7. Voeding: een gezonde geest in een gezond lichaam, wat je zelf kunt doen
  8. Slowing down: de mindset om tot rust komen aan het eind van een hectische dag in en rond het ziekenhuis.
  9. Toekomst: de situatie na opname of de continuering van de zorg in de thuissituatie.

In het Ohana Care Programma wordt – indien relevant – uitvoerig op elk van deze pijlers ingegaan. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod of zullen in de toekomst aan bod komen.