• Tijdelijk abonnement voor de kerstactie van 2018
    Jaarlidmaatschap dat toegang geeft tot alle informatie in de categorie "Opname".
    Jaarabonnement op alle informatie in de categorie "Verpleging ziekenhuis".
    Jaarabonnement voor alle onderdelen in categorie "Verpleging intensive care"
    Jaarabonnement voor alle inhoud van categorie "Ontslag uit het ziekenhuis"
    Jaarabonnement op alle inhoud uit de categorie "Revalidatie of verpleeginrichting"